Нормативна база

Методика приведення об’єму природного газу до стандартних умов за показаннями побутових лічильників

Застосовується у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску

Методика затверджена наказом Мінпаливенерго від 19.03.2004 р. №116.

Дата набрання чинності 30.03.2004 р.

Наказ від 26.02.2004 №116 «Про затвердження Методики приведення об’єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу»

Закон України «Про ринок природного газу»

Цей Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав — сторін Енергетичного Співтовариства

«Про ринок природного газу» від 09.04.2015р. №329-19

Правила постачання природного газу

Регулюють відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної/газотранспортної системи

Постанова НКРЕКП №1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

Правила розроблені на виконання пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу»

Затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2496

Дата набрання чинності 27.11.2015 р.

Постанова НКРЕКП №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

Закон про метрологію та метрологічну діяльність

Визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності

Дата прийняття 05.06.2014 р.

Дата набрання чинності 01.01.2016 р. Набрання чинності окремими положеннями — з 03.07.2017 р.

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Кодекс газорозподільних систем

Документ регулює взаємовідносини оператора газорозподільних систем (ГРС) із суб’єктами ринку природного газу. Визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем

Дія Кодексу поширюється на операторів ГРС, замовників доступу та приєднання до ГРС, споживачів, об’єкти яких підключені до ГРС, та на їхніх постачальників.

Затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494

Дата набрання чинності 27.11.2015 р.

Постанова НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»