Процедура врегулювання спорів

Процедура врегулювання спорів

Досудове врегулювання спорів

У разі виникнення спору з питань, які виникають у зв’язку з постачанням природного газу, зокрема незгоди з проведеними нарахуваннями за природний газ, проведення звіряння оплат за газ чи іншої діяльності ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД», Ви можете звернутись

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літера «А», 6 поверх

за телефоном: +380 44 364-5696

Назва структурного підрозділу

Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи

Телефон,

години особистого прийому

Директор

Cоловей Юрій Станіславович

+380 44 364-5696

Вівторок з 10:00 до 12:00

Юридичний відділ

Сереженко Марія Сергіївна

+380 44 364-5696

Робочі дні з 10:00 до 13:00

Заява-претензія

У разі невирішення Вашого питання шляхом переговорів, незадоволення наслідками усного розгляду або Вашого небажання вести переговори усним шляхом, звертайтесь до ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» із заявою (претензією), яка складається у довільній формі. Юридичні особи та фізичніх особи – підприємці мають оформити заяву (претензію) відповідно до вимог ст. 6 Господарсько-процесуального кодексу України.  А саме, у претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

У заяві (для пришвидшення розгляду) слід також зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові замовника;

ідентифікаційний номер фізичної особи (або серію та номер паспорту для осіб, які відмовились від отримання ідентифікаційного номеру з релігійних переконань), код за ЄДРПОУ для юридичної особи;

ЕІС-код.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Заяви, претензії приймаються за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літера «А», 21 поверх. Про наслідки розгляду заяви Вам буде повідомлено на зазначені Вами у претензії реквізити.

Звернення до держрегулятора

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до

Територіального підрозділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у Київській області

адреса: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 105-В

телефон: 044 526-96-62, E-mail: kievtp@ukr.net

НКРЕКП

адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19

телефон. (044) 204-48-27

E-mail:  box@nerc.gov.ua

офіційний сайт: http://www.nerc.gov.ua/

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядк

Вирішення спорів у судовому порядку

Чинне процесуальне законодавство, яке врегульовує порядок судового вирішення спорів не містить прямої норми щодо відмови у прийнятті позовної заяви у разі недодержання досудового порядку вирішення спорів. Однак, в позовній заяві слід зазначати які Ваші права та законні інтереси було порушено, а за відсутності порушеного права – відсутній предмет спору і справа розгляду в судах не підлягає.

Тому, для уникнення відмови у прийнятті позовної заяви з підстави, що справа не підлягає розгляду у відповідних судах, радимо Вам перед зверненням до суду обов’язково скористатись своїм правом вирішити спір безпосередньо з ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД», в ході чого Ви зможете з’ясувати всю інформацію щодо наявності чи відсутності порушень Ваших прав та законних інтересів та забезпечити доказову базу для звернення до суду, якщо таке звернення буде визнане Вами за необхідне.